Portal Normes d'Ús

Qualsevol que accedeixi i utilitzi aquest lloc web serà considerat un usuari. Fent servir simplement aquest lloc web, l’usuari accepta totes les condicions d’ús.

Normes Generals

Està prohibit publicar en aquest lloc web, als nostres blocs i altres eines de participació qualsevol contingut que pugui soscavar els següents principis:

  • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional. La protecció de la salut pública i de la salut i el benestar de les persones amb estatut de consumidors i usuaris.
  • El respecte de la dignitat humana i la no discriminació per raó de raça, gènere, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • La Protecció dels nens i gent jove.
  • El respecte de l’autonomia de la voluntat de la persona afectada.
  • El respecte de la propietat intel·lectual del material publicat. En general, el respecte de la llei.

Normes Específiques

L’usuari accepta la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén a qualsevol registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari és responsable de proporcionar informació veraç i legal durant el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts pel propietari del domini a través del lloc web i de les eines de participació, entre altres coses, i també es compromet a no utilitzar-los per:

  • Causar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, els seus proveïdors o tercers; introduint o difonent virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que pugui causar danys.
  • Intentar accedir i, si cal, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • El responsable es reserva el dret a retirar tots els comentaris i contribucions que violen el respecte de la dignitat humana, que són discriminatòries, xenòfobes, racistes o pornogràfiques, que amenacen a les persones, especialment als nens i joves, l’ordre o la seguretat pública o que no es consideren aptes per a la seva publicació a discreció del responsable.
  • En qualsevol cas, el responsable no és responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Ús de contrasenyes

  • Per accedir a cert contingut, cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no en teniu cap, podeu sol·licitar-ne un a montsia.hotelmontsia.esUs informem que les contrasenyes són personals i no transferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que puguin sorgir de l’ús de la seva contrasenya. Per a qualsevol incident relacionat amb les contrasenyes, podeu contactar amb: montsia@hotelmontsia.es